czwartek, 29 marca 2012

Jedenaście wspólnych lat...

                                                    XII.1999-07.XII.2011


                                        Żegnaj kochany mały przyjacielu [*]